Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Bonusy dla oddelegowanych pracowników stanowią ich przychód

25-07-2016

Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Zadała pytanie, czy finansowanie kosztów nauki języka polskiego małżonkom oddelegowanych pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według wnioskodawcy, takie świadczenie dla żon specjalistów nie będzie stanowić dla pracowników przychodu. Zatem nie powstanie obowiązek potrącenia zaliczki na PIT. Spółka powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) podkreślając opinie TK, że opodatkowane mogą być tylko świadczenia, których przyjęcie leży w interesie pracownika, a nie pracodawcy. Spółka stała na stanowisku, że omawiane świadczenie nie zostało spełnione wyłącznie w interesie pracownika, a więc nie zostały spełnione wszystkie niezbędne przesłanki, by uznać wartość przedmiotowych świadczeń za przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowego.

Wskazał, że przyjęcie finansowej pomocy ze strony polskiej spółki było w interesie zagranicznego specjalisty, bo to on sam, z własnej woli, zdecydował się na oddelegowanie do Polski i gdyby nie pracodawca, sam musiałby sfinansować koszty nauki języka polskiego.        

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2016 r., nr IPPB4/4511-340/16-2/IM.

 

Autorzy artykułu: Piotr Ryniewicz, Anita Olbrych