Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Brak ulgi B+R na zakup kampanii reklamowych

27-04-2018

Sprawa dotyczyła spółki będącej producentem galanterii mlecznej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka poszukuje nowych rozwiązań poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju. W związku z czym zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytała się m.in. o możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych od podmiotów innych niż jednostki naukowe, oraz wydatków na zakup kampanii reklamowych dla nowo wdrażanych produktów.

Według spółki wydatki na reklamę są związane z działalnością badawczo-rozwojową a konieczność zakupu świadczeń wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT od jednostek naukowych dotyczy wyłącznie wyników badań naukowych. W związku z czym w ocenie Wnioskodawcy, spółka może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych powyższe wydatki.

Organ podatkowy nie zgodził się w powyższym zakresie z Wnioskodawcą. Według Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydatki na ekspertyzy, opinie i usługi doradcze mogą być kosztami kwalifikowanymi jedynie w przypadku, gdy są nabywane od jednostek naukowych. Wydatki poniesione na reklamę nowych produktów natomiast jako nie wymienione w art. 18d ust. 2 pkt ustawy o CIT nie mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Z kolei WSA w Warszawie zgodził się z podatnikiem, iż ma on możliwość zaliczenia ekspertyz, opinii itd. do kosztów kwalifikowanych również wtedy, gdy są kupowane od podmiotów innych niż jednostki naukowe. Sędzia potwierdził, że wymóg nabycia wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT świadczeń dotyczy tylko wyników badań naukowych.

Sąd jednak potwierdził stanowisko fiskusa w zakresie braku możliwości zaliczenia wydatków na reklamę do kosztów kwalifikowanych. W uzasadnieniu wskazał, iż przedmiotowe wydatki nie mieszczą się w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT a sam fakt, iż wydatek jest związany z działalnością badawczo – rozwojową nie oznacza możliwości zaliczenia go do kosztów kwalifikowanych.

Źródło:

Wyrok WSA w Warszawie z 29 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1235/17.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska