Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Budynek przeznaczony do wyburzenia zwiększy wartość inwestycji

14-03-2017
Wydatek na nabycie budynku przeznaczonego do wyburzenia zwiększy wartość początkową nowego środka trwałego i będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości [...]