Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Cel mieszkaniowy może mieć również firma

20-12-2016

Przedmiotowa sprawa dotyczyła współwłaściciela (wspólność małżeńska) lokali mieszkalnych, który zamierza zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na wynajmowaniu owych lokali (1) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług wynajmowania lokali- tzw. pośrednikom lub (2) podmiotom trzecim, wyłącznie na ich cele mieszkaniowe- najemcom. Lokale mieszkalne przeznaczone pod wynajem zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z przedstawionym stanem przyszłym, Wnioskodawca zastanawiał się czy w przypadku czynności wynajmu lokali wyżej wskazanym jednostkom (pośrednikom lub najemcom) będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Wnioskodawca powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 36 VAT, według którego zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, uważa, że oba przypadki podlegają zwolnieniu z VAT. Przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Organ podatkowy po przeanalizowaniu sprawy, zgodził się z Wnioskodawcą, uznając, że spełnienie łącznie wyżej wskazanych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 

Źródło:
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.713.2016.2.WN

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Wojciech Kosarzecki