Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

„Centralizacja” rozliczeń VAT nie obejmuje jednostek nadzoru i straży

25-10-2016
Nie zostaną objęte centralizacją rozliczeń VAT w samorządach powiatowe jednostki służb, inspekcji i straży, tworzone na podstawie odrębnych przepisów prawa i wykonujące zadania w nich wskazane.