Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ceny transferowe jednym z głównych obszarów kontroli Ministerstwa Finansów

16-02-2016

Jednym z celów Ministerstwa Finansów na II kwartał 2016 roku jest zwiększenie kontroli podmiotów powiązanych w zakresie cen transferowych.

Ministerstwo Finansów ogłosiło że jako jeden z głównych celów kontroli w 2016 będzie badać dokumentacje cen transferowych przygotowywane przez podmioty powiązane. Kontrole będą dotyczyć głównie podmiotów w których zwiększyły się przychody jednak nie zapłaciły one CIT. Organy kontroli skarbowej będą zwracać uwagę na transakcje mające za zadanie dokonanie optymalizacji podatkowych poprzez transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Główne nieprawidłowości wykryte podczas dotychczasowych kontroli organów skarbowych dotyczyły m.in. sztucznego podwyższania księgowej wartości udziałów do wartości rynkowej, podpisywania kontraktu o dużej wartości z zagraniczną spółką matką dzięki czemu zmniejszały się przychody spółki w kraju, zawyżanie opłat licencyjnych przez zagraniczną spółkę, nieprawidłowa alokacja kosztów czy zysków pomiędzy podmiotami powiązanymi, udzielanie pożyczek i gwarancji na warunkach korzystniejszych niż na rynku.
Ministerstwo zachęca podatników do złożenia korekt za lata ubiegłe do końca I kwartału 2016 r.

Źródło: Vademecum Doradcy Podatkowego