Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego?

28-06-2016

Zgodnie z Ustawą z 10 września 2015 r. od 01.07.2016 r. konieczne będzie wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego. W ramach nowego rozwiązania podatnicy będą zobowiązani przekazywać dane na żądanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w ujednoliconej formie elektronicznej plików o formacie strukturalnym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, czyli właśnie JPK. Natomiast przekazywanie w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) obywać się będzie cyklicznie, co miesiąc, bez wezwania organu (dla dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r., dla małych i średnich przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 roku, dla mikroprzedsiębiorców od
1 stycznia 2018).

Obowiązek przekazywania JPK (w całości lub części) od 1 lipca 2016 r. obejmie dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie.
Z uwagi na brak regulacji w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, niewykluczony jest wniosek, że będą oni mieli obowiązek przedkładać organom podatkowym JPK na zasadach przypisanych małym i średnim przedsiębiorcom.  Od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych
w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Wiąże się to
z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK. Dane zapisane
w formatach elektronicznych muszą nadawać się do analizy
i przetwarzania, dlatego też pliki JPK, na które składają się elektroniczne postaci ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych muszą odpowiadać określonej strukturze logicznej, która składa się z 7 struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, PKPiR, ewidencja przychodów.

Wprowadzenie takich rozwiązań ma na celu usprawnienie kontroli podatników- skrócenie jej czasu, zmniejszenie jej uciążliwości i obniżenie kosztów. Ma pozwolić na porównanie deklaracji z księgami podatkowymi, a następnie ksiąg z dowodami księgowymi w sposób kompleksowy, tj. obejmujący wszystkie operacje gospodarcze w badanym okresie.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.