Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Członek zarządu jest odrębnym od spółki przedsiębiorcą

25-07-2016
Jeśli kontrakt menadżerski zawarty ze spółką nakłada na członka zarządu odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i obliguje go do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czynności [...]