Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Członek zarządu nie może być podatnikiem VAT

24-10-2017
Jeżeli analiza umowy cywilnoprawnej pomiędzy zarządzającym, a spółką wykaże, że spełnione są wszystkie trzy warunki (wpływ na warunki wykonywania zleconych czynności, istnienie wynagrodzenia, odpowiedzialności [...]