Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy duże przedsiębiorstwa będą musiały przekazywać dane o rejestrach VAT organom podatkowym co miesiąc

09-05-2016
Na posiedzeniu podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego zaproponowano zmiany do Ordynacji podatkowej w zakresie przekazywania danych wygenerowanych z Jednolitego Pliku Kontrolnego.