Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy duże przedsiębiorstwa będą musiały przekazywać dane o rejestrach VAT organom podatkowym co miesiąc

09-05-2016

Na posiedzeniu podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego zaproponowano zmiany do Ordynacji podatkowej w zakresie przekazywania danych wygenerowanych z Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zgodnie z propozycją, która pojawiła się na posiedzeniu podkomisji dane z ewidencji VAT pochodzące z Jednolitego Pliku Kontrolnego będą przekazywane, nie na żądanie organów, tylko co miesiąc, do 25 dnia każdego miesiąca. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to wygenerowane z systemów księgowych dane siedmiu struktur: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, danych z magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Duże firmy od 1 lipca 2016 roku będą miały obowiązek przekazywania organom podatkowym danych z JPK na żądanie. Pozostałe przedsiębiorstwa będą miały taki obowiązek od 1 stycznia 2018 roku.

Przedstawiciel Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji wskazał, że tak poważna zmiana nie może być wprowadzana bez konsultacji. Według przedstawicieli ministerstwa wprowadzenie takiej zmiany ma na celu uszczelnienie systemu VAT. Na posiedzeniu podkomisji poprawka ta została przyjęta. Do propozycji zmian aktualnie będzie się musiała ustosunkować sejmowa komisja finansów publicznych.