Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy można uniknąć płacenia PIT od odpraw i odszkodowań

06-05-2016

Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej dał spółkom Skarbu Państwa i firmom komunalnym możliwość uniknięcia płacenia 70% PIT od odpraw i odszkodowań wypłacanych pracownikom w ramach wcześniejszego rozwiązania kontraktu, w części w jakiej przekraczają trzykrotność otrzymanego wynagrodzenia.

jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, która zwalnia zatrudnionych menedżerów w trybie porozumienia stron. W związku z tym pracownicy mogą otrzymać odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia lub przedterminowe rozwiązanie umowy. Odprawy przekraczały trzykrotność wynagrodzenia zwalnianego pracownika i dlatego wnioskodawca zadał pytanie, czy musi pobrać 70% podatek od wypłaconych odpraw.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, jeżeli wypłata odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu nie wynika z umowy o pracę a jedynie z indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami to wtedy nie można mówić o modyfikacji umowy o pracę. Zgodnie z uzasadnieniem organu podatkowego w przypadku, gdy odprawy lub odszkodowania wypłacane są członkom zarządu lub menadżerom w ramach indywidualnych porozumień nie będą objęte 70% PIT.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6.04.2016 roku o sygnaturze IPPB4/4511-103/16-2/JK2