Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy spółka komandytowa składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego

15-03-2016

Kwestie składania sprawozdania finansowego przez spółki komandytowe nie jest wprost uregulowana w przepisach w związku z tym w tym temacie powstaje wiele wątpliwości. Największe kontrowersji budzi ustalenie terminu, do którego sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone.

Spółka komandytowa posiada obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z tym musi również przygotowywać sprawozdanie finansowe. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT obowiązek składania sprawozdania mają podatnicy prowadzący księgi rachunkowe w momencie złożenia zeznania podatkowego. Natomiast przepisy ustawy o CIT zobowiązują podatników do złożenia sprawozdania w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia. Niezłożenie sprawozdanie w odpowiednim terminie jest traktowane, jako wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny (do 37 tyś zł).

Zgodnie ze stosowaną praktyką, jeżeli w spółce komandytowej jest kilku wspólników to najczęściej wystarczy, że sprawozdanie finansowe do urzędu złoży jeden z nich. Jednak takie podejście nie wynika wprost z przepisów prawa. Jeżeli natomiast wspólnikami spółki są osoby fizyczne a komplementariuszem jest spółka z o. o. to najprawdopodobniej to komplementariusz powinien złożyć sprawozdanie finansowe spółki komandytowej.

Największym problemem jest ustalenie właściwego terminu złożenia sprawozdania finansowego do urzędu. W przypadku, gdy osobą składającą będzie osoba fizyczna to sprawozdanie powinno zostać złożone w terminie złożenia przez nią rocznego sprawozdania. Natomiast w przypadku wspólnika będącego osobą prawną termin upływa 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Jednak w niektórych przypadkach sprawozdanie spółki komandytowej może jeszcze nie być przygotowane. Wątpliwości budzi też fakt czy w momencie złożenia sprawozdania powinien być ono zatwierdzone. Wydaje się, że bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie złożenie we właściwym terminie niezatwierdzonego sprawozdania niż niezłożenie go w ogóle. W przypadku tak nieprecyzyjnych przepisów najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie informacji we właściwym urzędzie skarbowym, ponieważ praktyka organów podatkowych jest różna.


Źródło: Rzeczpospolita z 9 marca 2016 roku, strona H4 – artykuł specjalistów Impel Business Solutions sp. z o.o.