Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy wynajem samolotu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

06-06-2017

W omawianej sprawie spółka komandytowa – kancelaria prawna, zorganizowała spotkanie biznesowe, na które zaprosiła gości – prawników z USA. Ich udział w spotkaniu miał przyczynić się do nawiązania nowych
i podtrzymania dotychczasowych kontaktów, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów kancelarii prawnej ze świadczonych usług. Goście z zagranicy zgodzili się wziąć udział w spotkaniu pod warunkiem, że kancelaria zapewni im sprawny i szybki powrót do Stanów Zjednoczonych po zakończeniu spotkania (zagraniczni goście mieli napięty harmonogram i musieli wrócić do swojego kraju na konkretną godzinę). W tym celu kancelaria prawna wynajęła samolot (rejsowe loty nie spełniłyby wymogu stawianego przez zagranicznych gości).

Wątpliwości w wyżej przedstawionej sprawie dotyczą możliwości zaliczenia wydatków związanych z wynajęciem samolotu do kosztów uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki na wynajęcie samolotu spełniają wszystkie przesłanki, aby uznać je za koszty uzyskania przychodów. Spółka podkreślała, że poniesienie kosztu miało wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. W ocenie spółki poniesienie tych kosztów było niezbędne do osiągnięcia konkretnego przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził, że stanowisko kancelarii jest nieprawidłowe. Jego zdaniem poniesienie tych wydatków nie stanowi niezbędnego elementu, bez którego nie mogłoby się odbyć spotkanie biznesowe. Wydatki te nie mogą więc stanowić kosztów uzyskania przychodów. Podkreślono, że nie wszystkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, nawet ekonomicznie uzasadnione stanowią koszty uzyskania przychodów. Charakter wydatków poniesionych na wynajem samolotu jest związany z kreowaniem pozytywnego wizerunku Kancelarii na zewnątrz. Wynajęcie samolotu stanowi więc wyłączoną z podatkowych kosztów reprezentację zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Źródło:

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 kwietnia 2017r.  (sygn. 1462-IPPB1. 4511.87.2017. 1.KS)

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska