Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy wystawiamy faktury VAT, jeżeli najemca nie korzysta z wynajmowanej powierzchni

17-11-2015

Wojewódzki Sąd Administracyjny z Rzeszowa wydał wyrok w sprawie obowiązku wystawiania faktury VAT od świadczonych usług najmu. Wyrok może mieć duże znaczenie dla jednostek zarabiających na wynajmie.

Wyrok WSA dotyczył wcześniej wydanej interpretacji. Wnioskodawcą interpretacji był przedsiębiorca - właściciel galerii handlowej. W ramach swojej działalności zawierał umowy najmu lokali znajdujących się w galerii. Jedna z umów została zawarta na okres 5 lat. Jednak najemca po trzech latach opuścił lokal, odesłał wynajmującemu klucze i przestał płacić czynsz. Właściciel uznał, że umowa najmu nie została poprawnie rozwiązana, co oznacza, że najemca miał obowiązek dalej płacić czynsz. W związku z tym Właściciel wystąpił z pytaniem czy od czynszu za okres, w który najemca nie korzystał z pomieszczeń w galerii powinien wystawiać fakturę VAT. Przedsiębiorca uzasadnił w nim, że nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT, ponieważ nie występuje tutaj żadne zdarzenie gospodarcze, które należałoby dokumentować.

Organy podatkowe nie zgodziły się z tym uzasadnieniem. Skoro według wnioskodawcy umowa nie została rozwiązana, to dalej świadczona jest usługa najmu. Nieważne jest tutaj to, że najemca z tej usługi nie korzysta. Dlatego właściciel galerii ma obowiązek wystawienia faktur VAT aż do momentu wygaśnięcia umowy najmu, a co za tym idzie rozliczyć wykazany na fakturach podatek VAT. Z wnioskami fiskusa zgodził się WSA w Rzeszowie.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 9 listopada 2015 roku, s. C1
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygnaturze
I SA/Rz 792/15