Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czynności projektowe wraz z usługami budowlanymi

13-12-2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku potwierdził w wyroku z 22 listopada br. stanowisko organu podatkowego, wydane w ramach wniosku podatnika o interpretację podatkową, iż w przypadku świadczenia robót budowlanych, jak również usługi sporządzenia projektu, ten ostatni choć jest znacząco istotny dla zamawianych robót to stanowi on odrębną całość i w efekcie nie może wraz z usługą budowlaną składać się na jedno świadczenie kompleksowe. Zatem czynności projektowe powinny zostać opodatkowane podatkiem VAT osobno na zasadach ogólnych (sygn. I SA/Gd 1265/17).

W kwestionowanej interpretacji, która   dotyczyła zagadnienia traktowania jako jednej usługi kompleksowej, w ramach której zostanie wykonany projekt, czynności formalnoprawne i usługi budowlane, organ wbrew stanowisku podatnika wskazał, iż w/w usługi mają charakter samoistny i mogą być wykonywane niezależnie od siebie, jak również nie występuje między nimi tak ścisły związek, by nie było możliwe ich wyodrębnienie. Podkreślił, że sam podatnik swoje projekty budowlane realizował w formule „zaprojektuj, dostarcz i wybuduj”. Wg organu bez znaczenia pozostawał także fakt, że usługi projektowe, formalno-prawne i usługi budowlane wynikały z jednej umowy i były realizowane w ramach jednej inwestycji budowlanej.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Gd 1265/17; orzeczenie nieprawomocne)

 

Autorzy: Michał Dybka, Anna Ganczarska