Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Darmowe szkolenie z PIT

03-02-2015

Lekarz, który uczestniczy w konferencji na temat leków, sfinansowanej przez firmę zajmującą się promocją farmaceutyków, może uzyskać przychód z nieodpłatnych świadczeń – tak orzekł NSA w wyroku z dnia 27 stycznia 2015 r.

Sprawa dotyczyła spółki, która na zlecenie firm farmaceutycznych zajmowała się promowaniem i reklamowaniem leków w środowisku medycznym, informowaniem o ich właściwościach na kongresach lekarzy oraz prowadzeniem kampanii informacyjnych. Spółka ponosi koszt udziału zaproszonych lekarzy zarówno, gdy sama organizuje imprezę, jak i gdy jej organizacją zajmuje się firma farmaceutyczna. Spółka miała wątpliwości czy uczestnicy organizowanych przez nią darmowych szkoleń mają przychód opodatkowany PIT i czy musi im w związku z tym wystawiać PIT-8C. Zaznaczyła, że chodzi o osoby, które nie są z nią związane żadną umową cywilnoprawną.

Fiskus uznał, że lekarze biorący udział w bezpłatnych szkoleniach mają przychód z nieodpłatnych świadczeń, gdyż to inny podmiot – nie związany z nimi żadną umową – ponosi za nich wydatek. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który uchylił interpretację, argumentując, iż urzędnicy nie sprawdzili, czy w tej sytuacji ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania. Ostatecznie problem rozstrzygnął NSA stwierdzając, że w tej sprawie zwolnienie nie mogło mieć zastosowania. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3132/12
Źródło: Rzeczpospolita, 28 stycznia 2015, s. C4