Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Darmowy obiad nie powiększy przychodu pracownika, gdy nie będzie można ustalić, kto go spożył

01-12-2015
Pracodawca, który finansuje posiłki pracownikom niezwiązane ze spotkaniami biznesowymi nie może potrącić im zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.