Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Darmowy obiad nie powiększy przychodu pracownika, gdy nie będzie można ustalić, kto go spożył

01-12-2015

Pracodawca, który finansuje posiłki pracownikom niezwiązane ze spotkaniami biznesowymi nie może potrącić im zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Spółka, która w ramach swojej działalności dobrowolnie funduje posiłki swoim pracownikom, niezwiązane ze spotkaniami biznesowymi, zwróciła się z zapytaniem do Izby Skarbowej w Katowicach, czy koszt finansowanych przez nią posiłków stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.
Wnioskodawca zaznaczył, że zapewniony catering zakupiony jest dla wszystkich lub części pracowników bez możliwości przypisania spożytego posiłku do konkretnego pracownika.
Organ wydając odpowiedź w znacznym stopniu oparł się na argumentacji wskazanej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). Wyrok ten wskazał, iż za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika
  • zostały spełnione w interesie pracownika
  • przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi

Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że w związku z finansowaniem przez spółkę posiłków swoim pracownikom nie będzie ona miała obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na PIT.
Kluczowym czynnikiem w wydanej opinii był faktyczny brak możliwości wyliczenia indywidualnej i wymiernej wartości świadczenia otrzymanego przez konkretnego pracownika.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 16 listopada 2015 r., s. D11.
Interpretacja Indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lipca 2015 roku. (sygn. IBPP-2-2/4511-506/15/MMa).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13)