Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Do kosztów podatkowych tylko zakupy opłacone z rachunku bankowego

25-10-2016

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT, PIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017 roku limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników zostanie obniżony do 15 tysięcy złotych (obecnie limit ten wynosi 15 tys. euro). Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego będzie trzeba dokonywać, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie równowartość 15 tys. zł. W przypadku transakcji w walutach obcych, przeliczenie na PLN należy dokonywać wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania konkretnej transakcji.

Zgodnie z nowym art. 24e  ustawy o PIT przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie będą mieli możliwości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego.

Zmiany te, według rządu, mają na celu ograniczenie szarej strefy, jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy ograniczą one korzystanie z możliwości rozliczanie transakcji bez pośrednictwa rachunku płatniczego- kompensaty, potrącenia, umowy barterowe - które są częstymi formami regulowania zobowiązań, w sytuacji gdy kontrahent nie ma na koncie wystarczającej kwoty pokrywającej wartość transakcji.

Podsumowując, od 2017 roku wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie będą kosztem uzyskania przychodu. Nowelizacja ustawy o PIT i o CIT jest już opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło TUTAJ

 

Autorzy: Marta Wiącek, Wojciech Kosarzecki