Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Do odliczenia wystarczy skan dokumentów

01-12-2015

Nowa interpretacja wskazuje na prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach, paragonach i biletach przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z dnia 19 października 2015 r. potwierdziła stanowisko wnioskującej spółki, iż przechowywanie faktur, paragonów czy biletów nie jest koniecznie, aby odliczyć podatek naliczony na podstawie przepisów ustawy o VAT. Według organu wystarczy przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, po wcześniejszym ich zeskanowaniu. Dzięki temu podatnik ma możliwość znacznie obniżyć koszty magazynowania dokumentów oraz usprawnić proces wyszukiwania aktualnie potrzebnej dokumentacji. Taka forma przechowywania dokumentów jest szczególnie pomocna w czasie trwania kontroli podatkowej. Podatnik nie jest już zmuszony do przeszukiwania archiwów w poszukiwaniu zażądanej przez organ faktury czy paragonu. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy spółka posiada znaczącą ilość dokumentów.
Jednak, aby móc przechowywać dokumenty w formie elektronicznej należy spełnić warunki autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności.
Dzięki wspomnianej interpretacji można uznać iż pojawił się pozytywny trend w kształtowaniu się korzystnej dla podatników linii orzecznictwa w zakresie archiwizacji dokumentów podatkowych.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 11 listopada 2015 r., s. D11.
Interpretacja Indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 października 2015 roku. (sygn. IBPP2/4512-718/15/BW).