Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Do transakcji dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie będą miały zastosowania przepisy dot. cen transferowych

28-06-2016
Spółka o nieograniczonym obowiązku podatkowym z siedzibą w Polsce rozważa dokonanie umorzenia posiadanych udziałów w Spółce zależnej (powiązanej). W opinii Spółki, w związku ze zbyciem udziałów posiadanych [...]