Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Do transakcji dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie będą miały zastosowania przepisy dot. cen transferowych

28-06-2016

W opinii Spółki,  w związku ze zbyciem udziałów posiadanych przez Spółkę za rzecz Spółki zależnej, w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Swoje stanowisko Spółka uargumentowała tym, że przepisy u.p.d.o.p. dotyczące tzw. cen transferowych (art. 9a i art. 11) odnoszą się wyłącznie do transakcji o charakterze handlowym oraz do umów spółek osobowych i wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze. Nie znajdą one zatem zastosowania do umów spółek kapitałowych, czyli również do umorzenia udziałów spółki kapitałowej. Ponadto omawiane zdarzenie przyszłe będzie miało charakter czysto reorganizacyjny
i jednorazowy regulowane przepisami prawa handlowego, a nie charakter handlowy.

Spółka powołała się również na interpretację indywidualną z 14 sierpnia 2015 r. (sygn. ILPB3/4510-1-223/15-4/JG), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie
z którym: „(...) w przypadku umorzenia udziałów nie dochodzi do transakcji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych”.

Fiskus potwierdził stanowisko Spółki w interpretacji indywidualnej z dnia 15.03.2016 roku (sygn. ILPB3/4510-1-9/16-3/JG).

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15.03.2016 roku (sygn. ILPB3/4510-1-9/16-3/JG).