Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dobra wiadomość dla pracodawców wspierających swoich pracowników w opiece nad dziećmi.

28-07-2015
Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych . Jakie koszty, związane z opieką nad dziećmi pracowników, pracodawca może włączyć w poczet kosztów [...]