Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dobra wiadomość dla pracodawców wspierających swoich pracowników w opiece nad dziećmi.

28-07-2015

Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych . Jakie koszty, związane z opieką nad dziećmi pracowników, pracodawca może włączyć w poczet kosztów uzyskania przychodów?

Dnia 10 lipca 2015 r. sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wspomniana nowelizacja to świetna informacja dla wszystkich pracodawców, którzy wyciągają pomocną dłoń dla swoich pracowników w kwestii opieki nad dziećmi.

Już od 1 stycznia 2016 roku pomocni pracodawcy uzyskają możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na przedszkole, zakładowy żłobek czy klub dziecięcy, w poczet kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca przewidział oczywiście pewne limity i obostrzenia. Pracodawca otrzymał prawo odliczenia od przychodów, wydatków – w kwocie 400 zł miesięcznie na 1 dziecko w przypadku żłobka/ klubu lub 200 zł w kwestii przedszkola. Należy jednak pamiętać, iż odpłatny zakup usług opieki nad dzieckiem, trzeba zaliczyć do wydatków związanych z prowadzeniem wspomnianych jednostek.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje dla pracodawców, również możliwość odliczenia od przychodów wydatków związanych z wysłaniem pociech swoich pracowników do innych placówek. Limity w tym przypadku są takie same jak w poprzednim przykładzie.

Dzięki ww. nowelizacji, zyskają również sami Rodzice. Zmiana w przepisach pozwoli im na zwolnienie z podatku od dopłat do żłobków i przedszkoli. Jednak tak samo jak w przypadku pracodawców, również rodzice muszą pamiętać o limitach – 400 zł w przypadku żłobka/klubu i 200 zł w przypadku przedszkola.

Ostatnią z istotnych zmian jest poszerzenie listy nieopodatkowanych świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu socjalnego. Oprócz znajdujących się do tej pory na liście świadczeń związanych z pobytem dzieci w żłobku i klubu dziecięcego, dołączono świadczenia związane z pobytem w przedszkolu.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 13 lipca 2015, s. C6.