Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dodatkowa korzyść dla przedsiębiorców zamierzających sprzedać środki trwałe zakupione ze środków dotacji.

19-04-2016

Minister Finansów w zmienionej interpretacji indywidualnej stwierdził, że przedsiębiorstwo ma prawo do wliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części środków trwałych niezależnie od tego skąd przedsiębiorstwo posiadało środki na pokrycie kosztów. Dotyczy to również środków trwałych, które zostały zakupione ze środków otrzymanych z dotacji.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo zakupiło środek trwały ze środków otrzymanych z dotacji co do zasady nie ma prawa do wliczenia amortyzacji do kosztów uzyskania przychodu. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podatnicy zamierzają sprzedać te środki trwałe przed zakończeniem okresu amortyzacji. W zmienionej interpretacji Minister Finansów orzekł, że przy sprzedaży środka trwałego kosztem podatkowym jest różnica wartości początkowej a wartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT. Niezależnie czy odpisy te stanowiły koszt podatkowy czy nie.

W związku z tym przedsiębiorca może ustalić stawkę amortyzacyjną na jak najniższym poziomie by zmniejszyć wartość odpisów niestanowiących koszt podatkowy. W przypadku sprzedaży środka trwałego jeszcze w okresie amortyzacji wartość niezamortyzowanej części będzie stanowić koszt podatkowy. Jednak by zmniejszyć ryzyko zakwestionowania takich działań przedsiębiorca może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z 11.03.2016 r. o sygnaturze DD9/033/494/BRT/2013/RD-124989