Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dodatkowa korzyść dla przedsiębiorców zamierzających sprzedać środki trwałe zakupione ze środków dotacji.

19-04-2016
Minister Finansów w zmienionej interpretacji indywidualnej stwierdził, że przedsiębiorstwo ma prawo do wliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części środków trwałych niezależnie od tego skąd [...]