Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dojazd na posiedzenie rady nadzorczej z PIT

26-05-2015

Zwrot kosztów przejazdu członków Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady jest zwolniony z podatku tylko do wysokości limitów przewidzianych dla podróży służbowych – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła członków rady nadzorczej, którzy z tytułu pełnionych funkcji otrzymywali wynagrodzenia opodatkowane PIT. Spółka dodatkowo zwracała im również koszty dojazdu na posiedzenia Rady. Spółka powzięła wątpliwość co do konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym zwracanych kosztów przejazdu.

W opinii fiskusa zwracane członkom Rady Nadzorczej koszty przejazdu będą podlegały opodatkowaniu, gdyż stanowią przychód, który mieści się w zakresie działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Wnioskodawca zaskarżył decyzję organu, jednakże zarówno WSA jak i NSA stanęły po stronie organu podatkowego. Zdaniem Sądu Członkowie Rady otrzymując dodatkowe świadczenie odnoszą określoną korzyść. Gdyby Spółka tego rodzaju wydatków nie finansowała, sami musieliby ponieść określone koszty. Okoliczność, że do działania takiego obliguje Skarżącego przepis prawa, tj. art. 392 § 3 k.s.h., konstatacji powyższej nie zmienia. Sąd przypomniał, że ustawa o PIT  do przychodów zalicza między innymi otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz inne nieodpłatne świadczenia, do którego katalogu bez wątpienia należy zaliczyć zwrot kosztów przejazdu dokonywany przez Spółkę.

Wyrok NSA z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt. II FSK 976/13

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19 maja 2015 r., s. B3