Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dostawy ciągłe w VAT dopuszczalne także przy dostawie towarów

13-09-2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrując skargę na wydaną indywidualną interpretację prawa podatkowego, zdecydował się ją uchylić, wskazując, że charakteru ciągłej dostawy towarów nie zmienia fakt możliwości wyodrębnienia w jej ramach konkretnych transakcji, do których dochodzi w ramach regularnej i powtarzalnej sprzedaży. Podkreślił, iż w takim przypadku obowiązek podatkowy w VAT powstaje wraz z końcem każdego okresu rozliczeniowego ustalonego przez strony. Decydującym aspektem jest dokonywanie takich transakcji w ramach regularnej i powtarzalnej sprzedaży.

Wyrok ten jest zgodny z orzeczeniem z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1104/15, w którym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że strony mogą umówić się na okresowe rozliczanie powtarzalnych dostaw towarów, a w konsekwencji – rozpoznawać obowiązek podatkowy z tytułu takich transakcji z upływem każdego okresu.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Po 930/16

 

Autorzy: Michał Dybka