Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dwie firmy, różne podatki

13-05-2015

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, będącego jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej. Podatnik w 2014 r. dochody z obydwu firm rozliczał według skali podatkowej, natomiast w 2015 r. chciał opodatkować dochody ze spółki ryczałtem. Wystąpił z wnioskiem o interpretację do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, aby upewnić się czy opłacanie zaliczek według skali nie wyklucza możliwości uiszczenia ryczałtu od przychodów ze spółki.

W odpowiedzi uzyskał potwierdzenie takiej możliwości. Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałtowi podlegają dochody osób fizycznych z działalności gospodarczej, również prowadzonej w formie spółki cywilnej bądź jawnej. Warunkiem jest jednak, aby w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy przychody z działalności wykonywanej osobiście nie przekraczały równowartości 150 tys. euro. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej, suma przychodów wszystkich wspólników spółki z tej działalności nie może wyć wyższa niż 150 tys. euro. Kwotę tą przelicza się według średniego kursu euro NBP z 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Dodatkowym warunkiem jest poinformowanie urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania do dnia 20 stycznia 2015 r. Co ważne, przedsiębiorca, który w trakcie roku podatkowego uzyska przychody powyżej 150 tys. euro, nie traci prawa do ryczałtu i może opodatkować swoje przychody w tej formie za cały rok podatkowy.


Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14.04.2015 r., nr IBPBI/1/4511-38/15/WRz

Źródło: Rzeczpospolita, 6 maja 2015 r., s. C4