Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

E-medycyna z VAT

03-02-2015

Internetowe konsultacje z lekarzem, psychologiem, logopedą i rehabilitantem nie należą do usług medycznych, więc nie korzystają ze zwolnienia z VAT – tak wynika z interpretacji wydanej 31 grudnia 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła placówka wpisana do rejestru podmiotów leczniczych zamierzająca rozpocząć odpłatne świadczenie usług: rehabilitacji, pielęgniarki, położnej, lekarza, psychologa, psychiatry, logopedy oraz szkoły rodzenia, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Usługi będą świadczone w formie wideokonferencji, bez fizycznego kontaktu z pacjentem. Przychodnia chciała się upewnić czy będzie jej przysługiwało zwolnienie VAT. Bowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwolnione z podatku są usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia, które są wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Dyrektor Izby uznał, iż planowanych przez spółkę czynności nie można uznać za usługi opieki medycznej nad konkretnym pacjentem. Jedną z cech takich usług jest bowiem diagnoza pacjenta, niemożliwa bez jego wnikliwego zbadania i obserwacji. Konieczny jest więc bezpośredni osobisty kontakt z lekarzem, którego w tym przypadku nie ma. W interpretacji odwołano się do wyroku WSA w Poznaniu – sygn. akt. I SA/Po 245/13, w którym Sąd uznał, że leczenie przez Internet jest w praktyce niemożliwe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31.12.2014 nr IBPP3/443-1156/14/AŚ
Źródło: Rzeczpospolita, 23 stycznia 2015, s. C4