Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Edukacja z inicjatywy pracodawcy bez podatku dla pracownika

28-03-2017

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się sprzedażą tworzyw konstrukcyjnych. Jako, że Spółka należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw, komunikacja w jej ramach odbywa się w języku angielskim. Spółka planowała kierować swoich pracowników na dodatkowe szkolenia w zakresie edukacji prawno-ekonomiczno-menadżerskiej oraz doskonalenia języka angielskiego. Celem szkoleń było zwiększenie kwalifikacji zawodowych związanych z wykonywanymi przez pracowników obowiązkami służbowymi. Dodatkowo pracownicy mieli podpisywać na podstawie art. 1034 kodeksu pracy umowy ze spółką, na podstawie których zobowiązaliby się m. in. do uczestnictwa w ww. zajęciach oraz przedstawienia pracodawcy dokumentu potwierdzającego ukończenie edukacji.

W związku z przedstawioną powyżej sytuacją, spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w którym zadała pytanie – czy przychód pracownika w postaci otrzymanego od Pracodawcy świadczenia dotyczącego sfinansowania edukacji pozaszkolnej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych( dalej „PIT”).

Według samego Wnioskodawcy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie edukacji pozaszkolnej, na którą pracownika posyła sam pracodawca, korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT.

Organ podatkowy w Poznaniu potwierdził stanowisko podatnika, stwierdzając, że koszty szkoleń na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, stanowić będą przychód tych osób ze stosunku pracy, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przypomniał również, iż w kodeksie pracy znajdują się regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, które rozróżniają zakres świadczeń w zależności od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy czy zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Jako, że spółka posyła pracowników na szkolenia i podpisuje odpowiednie umowy to nie będzie miała obowiązku obliczać i pobierać zaliczek na podatek PIT w związku z pokrywanymi kosztami.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17.02.2017 o sygn. 3063-ILPB1-1.4511.396.2016.2.AN

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Wojciech Kosarzecki