Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Fakturę można wysłać w formie PDF

11-07-2018

Spółka (dalej: Wnioskodawca) zwróciła się do organu o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Wnioskodawca w związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii związanych z możliwościami smartfonów podłączonych do sieci Internet, planuje wdrożyć rozwiązanie, w którym nabywca, po dokonaniu transakcji nabycia będzie mógł dokonać samoobsługowej zapłaty za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej (przy użyciu indywidualnego konta) zainstalowanej na swoim smartfonie poprzez wykorzystanie modułu aplikacji dot. płatności mobilnej. System rejestrował będzie sprzedaż, kasa rejestrująca wystawi paragon fiskalny, natomiast Wnioskodawca z posiadanego systemu za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną będzie wystawiał na nabywcę fakturę w formie elektronicznej do zarejestrowanego wcześniej paragonu fiskalnego i w dalszej kolejności ową fakturę wysyłał na wskazany przez nabywcę adres e-mail.

Wątpliwość Wnioskodawcy budził fakt, czy wysłanie faktury elektronicznej (w formacie PDF), z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną, na wskazany przez nabywcę adres e-mail, może być uznane za wydanie faktury nabywcy w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym modelu, wskazany warunek jest spełniony.  Bez znaczenia w sprawie jest fakt, że faktura w formacie PDF nie zostanie wydana w formie papierowej.

Organ interpretacyjny zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, potwierdzając, że przesłanie faktury elektronicznej (w formacie PDF) na wskazany przez nabywcę adres e-mail zgodnie z jego żądaniem jest równoznaczne z jej udostępnieniem i wypełniania warunek, o którym mowa w przytoczonym powyżej przepisie.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 maja 2018 r., sygn. nr 0111-KDIB3-2.4012.220.2018.1.JM

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska