Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Faktyczne prowadzenie firmy determinantą opodatkowania

31-03-2015
Izba Skarbowa w Katowicach uznała w interpretacji z dnia 5 marca 2015 roku, że przedsiębiorca, który został omyłkowo wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie przestaje być podatnikiem [...]