Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Firmy samodzielnie muszą ustalić stawkę VAT

20-10-2015

Przedsiębiorca nie może być pewny czy poprawnie określił stawkę podatku VAT, nawet, jeżeli posiada wydaną przez Główny Urząd Statystyczny decyzję przydzieleniu kodu w PKWiU.

Przedsiębiorca sam musi określić, jaką stawę podatku VAT powinien zastosować. Powinien również ocenić czy ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT czy nie. Jest możliwość do zwrócenia się do Głównego Urzędu Statystycznego o określenie prawidłowego numeru według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w przypadku, kiedy przedsiębiorca ma wątpliwości. A co za tym idzie również odpowiedniej stawki podatku VAT. Jednak decyzja GUS nie daje pewności, że opinia ta nie zostanie podważona przez organy podatkowe.

Przystępując z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów przedsiębiorca musi podać argumenty, które dają mu prawo do stosowania obniżonej stawki podatku VAT. Można dołączyć do wniosku decyzję GUS, ale decyzja ta nie daje to gwarancji ze organ podatkowy jej nie zakwestionuje. Organy podatkowe ogłosiły, że nie mogą w interpretacji same określać stawki podatku VAT, jaką powinien zastosować przedsiębiorca, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, które zna tylko on. Organy podatkowe też nie są konsekwentne w wydawanych przez siebie decyzjach. Zdarzają się sytuacje, że pomimo tego, że przedsiębiorca posiada interpretacje, która potwierdza poprawność stosowanej przez niego stawki VAT, Urząd Skarbowy się z nią nie zgadza. Może to przysporzyć dużo problemów przedsiębiorcom w razie błędnej decyzji.

Jeżeli pomimo decyzji GUS, organ podatkowy uzna, że zastosowana stawkę VAT jest nieprawidłowa to przedsiębiorca będzie musiał skorygować zeznania podatkowe za poprzednie lata.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 7 października 2015 r. s. C1