Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Fiskus jest właściwy do oceny prawidłowości symbolu PKWiU

13-12-2017
Jeżeli podatnik we wniosku o interpretację przedstawi m.in. informacje o składzie produktu czy o sposobie jego wytwarzania, tj. okoliczności faktyczne istotne dla zaklasyfikowania towaru lub usługi do konkretnego grupowania [...]