Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Fiskus nie może podważyć skutków optymalizacji podatkowej, która nie ma cech pozorności

02-02-2016
Z jednej strony wydany przez NSA precedensowy wyrok pozwala pewniej poczuć się przedsiębiorcom optymalizującym swoje zobowiązania podatkowe, z drugiej jednak strony Minister Finansów szykuje klauzulę obejścia prawa [...]