Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Fiskus stosuje wszelkie metody, w tym instytucje prawa cywilnego, żeby odzyskać długi podatników

21-08-2015

Fiskus stosując skargę Paulińską podważa umowy np. darowizny, w wyniku której podatnik pozbył się majątku.

Urzędnicy, którzy próbują ściągnąć zaległości od dłużników stosują wszelkie możliwe sposoby. Również wykorzystując instytucję prawa cywilnego. Wszystko odbywa się za pozwoleniem sądów cywilnych, zwłaszcza Sadu Najwyższego, który umożliwia urzędnikom stosowanie skargi paulińskiej.

Skarga paulińska jest to możliwość podważenia umowy, która prowadzi do pokrzywdzenia wierzyciela.

Przykładowo w sytuacji gdy dłużnik nie wywiązuję się z zobowiązania, a jednocześnie wyzbywa się majątku, w wyniku czego korzyść osiąga osoba trzecia, a pokrzywdzony jest wierzyciel.
Z jednej strony kilku specjalistów jest zdania, że takie narzędzie w rękach fiskusa może doprowadzić do rozchwiania pewności obrotu gospodarczego na niespotykaną skalę.

Z drugiej jednak strony takiego problemu nie zauważa prof. Aleksander Chłopecki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on zdania, iż organy podatkowe należy traktować jako normalnego wierzyciela, dlatego trzeba uznać, że przysługuję mu możliwość korzystania z art. 527 kodeksu cywilnego.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 10 sierpnia 2015, s C1