Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Gadżety z nazwą firmy to nie wydatek reprezentacyjny

22-11-2016

Sprawa dotyczyła wątpliwości, co do charakteru wydatków na drobne upominki - czy mają one charakter reprezentacyjny, czy też reklamowy. Rozróżnienie to ma zasadnicze znaczenie dla celów podatkowych, gdyż wydatki na reprezentację nie dają prawa do uznania ich za koszty podatkowe, za to wydatki na cele reklamowe już tak.

Spółka napisała we wniosku, że wyznaczone osoby z zarządu spółki brały udział w spotkaniach z klientami lub z potencjalnymi klientami firmy. Tematem spotkań były kwestie biznesowe, a odbywały się one zarówno w siedzibie firmy jak i poza nią. Spotkania takie przede wszystkim rodziły wydatki na zwyczajowe poczęstunki dla gości (artykuły spożywcze). Oprócz tego Spółka przekazywała upominki o niskiej wartości takie jak: długopisy, kalendarze, komplety do kawy, breloki do kluczy, etui, jedwabne krawaty ze spinkami, MP4, multinarzędzia, latarki, kubki termiczne i inne gadżety. Część z tych prezentów była opatrzona logo firmy.

Spółka przyjęła stanowisko, że wszystkie te wydatki może ująć w kosztach podatkowych, kategoryzując je jako koszty reklamowe. Argumentowała swoje stanowisko tym, że reprezentację rozumie się jako okazałość i wystawność, natomiast przekazywane upominki miały niską wartość i pełniły funkcję reklamową.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie zgodził się z tym stanowiskiem. Odpowiedział Spółce, że nie są to prezenty rozdawane masowo, więc nie mają charakteru reklamowego. Co więcej, nie reklamują świadczonych przez firmę usług ani sprzedawanych towarów.

Zdaniem WSA we Wrocławiu reklamą jest nie tylko promowanie produktów, ale również samej marki. Przyczynia się to do większej rozpoznawalności na rynku. Dlatego gadżety, które zawierają nazwę firmy powinny być traktowane jako przedmioty reklamowe. Potwierdził to NSA w prawomocnym wyroku z dnia 09.11.2016 roku (sygn. akt II FSK 2293/16).

 

Źródło: Wyrok NSA z dnia 09.11.2016 roku (sygn. akt: II FSK 2293/16)

Artykuł na Rzeczpospolita online

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Anita Olbrych