Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Gdzie ma się rozliczyć Polak, który świadczy usługi za granicą

20-06-2017

W myśl art. 3 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa tu ponad 183 dni w roku. Takie osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W omawianej sprawie przedsiębiorca, świadczący usługi kontrahentom na terenie Niemiec, mający centrum interesów życiowych i gospodarczych (zarejestrowana działalność) tylko w Polsce zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej miejsca rozliczania swojego dochodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu usług świadczonych na terytorium Niemiec, mógłby być opodatkowany w Niemczech, pod warunkiem że działalność prowadzona byłaby poprzez położony na terytorium Niemiec zakład i w takiej mierze w jakiej dochody mogą być przypisane temu zakładowi.

Zakładem możemy nazwać stałą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, na przykład miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca w ramach zarejestrowanej (tylko i wyłącznie) w Polsce działalności gospodarczej świadczy na terytorium Niemiec usługi spawalniczo-montażowe w siedzibie firmy kontrahenta, w jego warsztacie. Nie posiada tam oddziału, czy zakładu w rozumieniu art. 5 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z powyższym całość uzyskanego przez siebie dochodu powinien rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym, według wybranej formy opodatkowania.

 

Źródlo:

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4011.5.2017.2.BK)

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Piotr Adamski, Wojciech Kosarzecki