Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Hotel dla pracowników nie ma związku z działalnością opodatkowaną

05-07-2017

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkiem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest wykorzystywanie nabytych towarów bądź usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Konieczne jest istnienie bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia.

W przedmiotowej sprawie podatnik (będący czynnym podatnikiem VAT) jest rolnikiem ryczałtowym zajmującym się produkcją pieczarek. Rolnik, chcąc zachęcić ukraińskich pracowników do przyjazdu i pracy w Polsce postanowił zbudować hotel pracowniczy. Miejsca w pokojach miały być udostępniane pracownikom nieodpłatnie lub odpłatnie w formie najmu.

Nieodpłatne udostępnienie pokojów pracownikom znajdzie się poza opodatkowaniem VAT. Odpłatny wynajem będzie podlegał zwolnieniu z podatku.

Spór z organem podatkowym dotyczył możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki na budowę, wyposażenie i bieżące utrzymanie hotelu dla pracowników.

W sprawie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał, że nie można odliczać podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych lub mają związek z czynnościami zwolnionymi z VAT. W takiej sytuacji bowiem nie następuje ani pobór podatku należnego, ani odliczenie podatku naliczonego. W ocenie sądu odpłatne jak i nieodpłatne udostępniania miejsc pracownikom w hotelu nie może być uznane za  czynności opodatkowane.

Sporne wydatki zostały poniesione bezpośrednio w celu budowy, zapewnienia podstawowego wyposażenia oraz bieżącego utrzymania hotelu pracowniczego. Zostały więc poniesione bezpośrednio w celu udostępnienia pracownikom miejsc w wybudowanym hotelu. Usługi te zarówno w razie ich bezpłatnego jak i odpłatnego świadczenia nie skutkują powstaniem podatku należnego.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 maja 2017r. sygn. I SA/Po 1604/16 (orzeczenie nieprawomocne)

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Adamski, Wojciech Kosarzecki