Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Interpretacja indywidualna chroni też prawo do zwrotu VAT

13-03-2018

WSA w Warszawie orzekł, że zastosowanie się do interpretacji chroni podatnika przed zapłatą podatku, odsetek oraz przed odmową zwrotu VAT.

Przed zakupem centra handlowego, spółka otrzymała interpretację indywidualną, z której wynikało, że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT w związku z transakcją. Kiedy spółka wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku, organ podatkowy odmówił zwrotu argumentując, iż spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a nie jej aktywa, co nie podlega opodatkowaniu. Odmówił on także ochrony, która wynika z interpretacji, ponieważ jej zastosowanie chroni jedynie przed zapłatą podatku oraz odsetkami za zwłokę, lecz nie daje gwarancji na otrzymanie zwrotu podatku. WSA w Warszawie stanął po stronie Spółki - jego zdaniem  zastosowanie się do interpretacji indywidualnej powinno chronić podatnika również przed odmową zwrotu VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2018r. sygn. akt III SA/Wa 1896/17.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Katarzyna Pazera, Anna Ganczarska