Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie stosowania zwolnienia z VAT dla usług finansowych

09-08-2017

Z dniem 1 lipca 2017 r. uchylony został art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT, które zwolnieniem z VAT obejmowały również świadczenie usług stanowiących element usługi finansowej (tzw. usługi pomocnicze), takie jak usługi: wymiany walut, udzielania kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Rozwoju i Finansów dotyczy traktowania na gruncie ustawy o VAT w obrzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r. odpowiednich czynności wykonywanych przez:

  1. Organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych;
  2. Agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy kart płatniczych.

Jak podkreślił Minister, nowelizacja przepisów ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2017 r. w zakresie stosowania zwolnienia z tego podatku względem usług finansowych, wymaga wskazania zasad, według których usługi polegające na kompleksowej obsłudze realizacji transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, wykonywane przez organizacji płatnicze oraz agentów rozliczeniowych, powinny być kwalifikowane jako usługi zwolnione od podatku VAT.

Minister wskazał, że od dnia 1 lipca 2017 r. prawo do skorzystania ze zwolnienia względem danych usług finansowych, które przed nowelizacją takim zwolnieniem były objęte, należy analizować z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej także TSUE).

Zwolnione od podatku VAT będą zatem wszystkie czynności, które łącznie składają się na usługę złożoną i spełniają przesłanki wskazane w orzecznictwie TSUE (m.in. usługa dot. transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych nie obejmuje usług o charakterze technicznym, a odpowiedzialność usługodawcy nie ogranicza się do aspektów administracyjnych).

Wśród grup czynności objętych nadal zwolnieniem od podatku VAT, Minister w interpretacji wymienia:

  • autoryzację transakcji,
  • przekazywanie środków pieniężnych od użytkownika karty płatniczej do akceptanta, za pośrednictwem organizacji płatniczej i/lub agenta rozliczeniowego,
  • rozliczenie transakcji obejmujące przetwarzanie i przesyłanie oraz udostępnianie danych niezbędnych do ustalenia właściwych kwot wynagrodzenia poszczególnych uczestników transakcji płatniczych, na danych etapach realizacji transakcji płatniczej.

Jak argumentuje Minister, powyżej ww. grupami czynności istnieje ścisły związek przyczynowo - skutkowy. Ponadto, czynności te stanowią elementy łącznej usługi, spełniającej szczególne i istotne funkcje płatności, w wyniku których dochodzi do zmiany sytuacji finansowej i prawnej stron operacji.

 

Źródło:

Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. PT6.8101.5.2017

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska