Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Interpretacyjna ruletka w kwestii kwalifikacji wynajmu

28-07-2015

W wypadku najmu prywatnego mamy do czynienia ze stawką ryczałtową w wysokości 8,5 %. Jednak gdy wynajem zostanie zakwalifikowany jako działalność gospodarczą czeka nas 18%/32% lub 19%. Jak zatem kwalifikować wynajem?

Kwalifikacja wynajmu to nie lada zadanie dla podatników. Brak jest jasnych ustaleń w kwestii ilości mieszkań/ nieruchomości, przy której podatnik byłyby zmuszony do określenia swojego wynajmu jako działalność gospodarczą. Brakuje również jasnego orzecznictwa w tej sprawie. Dochodzi do bardzo rozbieżnych interpretacji tych samych organów. Świetnym przykładem jest Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach, która w kwietniu uznała, iż podatnik, który otrzymał w spadku 38 wynajmowanych lokali bez przeszkód może rozliczać się w ramach najmu prywatnego czyli według 8,5 % stawki ryczałtu. ( IBPBII/2/4511-20/15/NG). Jednak już dwa miesiące później ta sama Izba uznała, że właściciel pięciu domków rekreacyjnych nie ma prawa do 8,5 % ryczałtu i musi zakwalifikować swój wynajem jako działalność gospodarczą. (IBPBII/2/4511-370/15/MW)

Z podobną rozbieżnością interpretacyjną mamy do czynienia w przypadku Interpretacji Indywidualnych Izby Skarbowej w Warszawie. Organ w jednym przypadku określił najem pięciu mieszkań jako prowadzony na szeroką skalę, w związku z czym najem taki należało ująć jako działalność gospodarczą, jednak w nieco wcześniejszej Interpretacji organ ten nie zauważył podobnej przesłanki w przypadku najmu 13 mieszkań.

Ciężko jest więc wymagać od podatników właściwej interpretacji przepisów, w przypadku gdy nawet sami urzędnicy mają w tej materii tak odmienne stanowiska.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 16 lipca 2015 r., s. C5.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBII/2/4511-20/15/NG).
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 czerwca 2015 r. (sygn. IBPBII/2/4511-370/15/MW).
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 września 2014 r.( sygn. IPPB1/415-705/14-2/IF).
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2012 r. ( sygn. IPPB1/415-2-12-2/EC)