Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Jak uchronić się przed zakazem odliczenia VAT

19-04-2016

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedsiębiorcy uzyskali dodatkową możliwość obrony, gdy urząd stwierdzi, że wykazywane faktury zostały wystawione przez podmiot do tego nieuprawniony.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. 1 przedsiębiorcy nie mają prawa do odliczenia VAT od dokumentów wystawionych przez podmiot nieistniejący. W związku z tym to na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek sprawdzenia czy kontrahent, z którym współpracują jest rzetelny.

Przedsiębiorcy mogą sprawdzić czy kontrahent posługuje się prawidłowym numerem NIP czy REGON jednak nie można sprawdzić czy kontrahent prawidłowo rozlicza VAT. Przedsiębiorcy mają jedynie możliwość złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego z pytaniem czy kontrahent jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Może to być pomocne, gdy urząd wykryje nieprawidłowości przy odliczaniu VAT z posiadanych faktur. Wystąpienie z takim wnioskiem świadczy o woli współpracy przedsiębiorcy z urzędem. W przypadku, gdy okaże się, że nasz kontrahent nie miał prawa do wystawienia nam faktur będziemy mieli argumenty do ewentualnej obrony. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej również potwierdza powyższe stanowisko. Trybunał orzekł, że „zakwestionowanie prawa do odliczenia jest możliwe jedynie wówczas, gdy w świetle obiektywnych przesłanek, bez wymagania od podatnika, aby dokonał ustaleń, do których nie jest zobligowany, można ustalić, że podatnik ten wiedział albo powinien wiedzieć, iż dostawa jest związana z przestępstwem w zakresie VAT”

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie z dnia 22.10.2015 o sygnaturze C-277/14