Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Jednolity Plik Kontrolny a podmioty niemające statusu przedsiębiorcy – Interpretacja Ogólna Ministra Finansów

11-07-2016

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), dodanym ustawą nowelizującą z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U. Dz. U. poz. 846), na podatnikach czynnych VAT zobligowanych do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej będzie ciążył obowiązek elektronicznego przekazywania organom podatkowym informacji o tej ewidencji w formacie JPK, co miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Ponadto, w analogiczny sposób, podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą realizować ten obowiązek, w całości lub w części, na żądanie organów podatkowych.

Na podstawie przepisów przejściowych przewidzianych w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej, z powyższych obowiązków zostali  czasowo zwolnieni mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Wątpliwości pozostawiał jednak fakt objęcia czasowym zwolnieniem od obowiązku przekazywania dokumentacji w formacie JPK jedynie przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pozostawiając poza tym zakresem m.in. rolników czy jednostki sektora finansów publicznych, czyli podmioty nieposiadające statusu przedsiębiorcy.

Z interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, wydanej dnia 20. czerwca 2016 r. przez ministra finansów wynika, że okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców będzie miał również zastosowanie do podmiotów, którzy nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zgodnie z interpretacją:

  • okresy przejściowe, jakie przewidziane są w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Interpretacja Ogólna wydana przez Ministra Finansów z dnia 20.06.2016 roku, sygn. PK4.8012.55.2016

 

Autorzy artykułu: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki