Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kapitał zapasowy nie ma wpływu na wysokość podatku PCC

13-05-2015

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 04 maja 2015 r. uwzględnił skargę kasacyjną spółki, która spierała się z fiskusem o to, co stanowi podstawę opodatkowania z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowo-akcyjnej.

Planująca założenie spółki komandytowo-akcyjnej podatniczka stała na stanowisku, iż podstawę opodatkowania PCC z tego tytułu stanowi wyłącznie suma kapitału zakładowego oraz wartości wkładów komplementariuszy. Natomiast wkłady akcjonariuszy, w części przekazywanej na kapitał zapasowy w jej ocenie nie będą podlegać opodatkowaniu. Fiskus jednak nie zgodził się z podatniczką, twierdząc, że z art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit.a ustawy o PCC jasno wynika, że podstawę opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej stanowi wartość wkładów wniesionych do spółki, przy czym należy wziąć pod uwagę sumę wkładów komplementariuszy i akcjonariuszy. Podobnego zdania był WSA w Olsztynie. Sąd zwrócił uwagę, że art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a zawiera spójnik „albo”, który wyklucza możliwość łączenia wartości wkładów i wartości kapitału przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

Ostatecznie sprawę rozstrzygnął NSA, który przyznał rację podatniczce. Sąd zarzucił organom podatkowym ograniczenie się do wykładni językowej i brak uwzględnienia specyfiki spółki komandytowo-akcyjnej. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z dnia 04 maja 2015 r. (sygn. akt II FSK 763/13)

Źródło: Rzeczpospolita, 5 maja 2015r., s.C4