Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kara za rozwiązanie umowy to przychód

13-09-2017

Właściciel lokalu użytkowego rozliczał się z osiągniętych przychodów z najmu w formie 8,5-proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie porozumienia strony transakcji rozwiązały umowę najmu (która była zawarta na czas nieokreślony). Wynajmujący otrzymał kwotę stanowiącą równowartość trzech czynszów oraz karę umowną jako rekompensatę za ewentualny przestój w wynajmie lokalu i konieczność znalezienia nowego najemcy. Wynajmujący zadał pytanie organowi czy z otrzymanej rekompensaty może rozliczyć się z fiskusem na zasadach takich jak przy umowie najmu - w formie ryczałtu 8,5 proc.

Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem. Stwierdził, że otrzymane środki są jedynie pośrednio związane z najmem lokalu użytkowego a otrzymana rekompensata stanowi przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), od którego Wynajmujący powinien zapłacić podatek dochodowy według zasad ogólnych.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten przyznał rację podatnikowi, uchylając zaskarżoną interpretację. Sąd argumentując swoje stanowisko, wskazał iż ustawodawca nie wyjaśnia, co jest przychodem z najmu. Zatem powołując się na  kodeks cywilny, z którego wynika, że przychody z tytułu najmu mogą mieć różny charakter, można do nich zaliczyć środki otrzymane tytułem rekompensaty, gdyż nieodłącznie wiążą się z zawartą przez strony transakcji umową najmu.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 1849/16

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska