Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kara za rozwiązanie umowy to przychód

13-09-2017
Otrzymana należność w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy - opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.