Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

KE proponuje więcej swobody w ustalaniu stawek VAT

07-02-2018

Komisja Europejska chce, aby kraje członkowskie miały większą swobodę w ustalaniu stawek VAT, w związku z tym przedstawiła projekt zmiany przepisów VAT.

Lista wyjątków towarów i usług, które mogą być objęte niższym podatkiem, przestanie funkcjonować. Unijne przepisy dot. VAT według KE są nieaktualne i zbyt restrykcyjne, ponieważ niższe stawki VAT mogą być stosowane jedynie do wybranych sektorów i produktów. Aktualnie stawka ta obniżona jest do 5% w stosunku do dwóch kategorii produktów, w Polsce są to podstawowe produkty żywnościowe, książki oraz czasopisma specjalistyczne. Wolność w ustalaniu stawek VAT miałaby być w ramach określonych dla całej Unii. W przedstawionym projekcie zmian podstawowa stawka VAT miałaby wynosić 15%, dodatkowo dwie odrębne stawki 5%-15%, jedna 0%-5% oraz 0% dla towarów zwolnionych z VAT.

KE chce także wprowadzić nowy wykaz produktów (w miejsce obecnego), do którego stosowałoby się stawkę 15% i więcej. Zmniejszone stawki mają na celu przynosić korzyści, a nie przyczyniać się do zakłócania konkurencji, w związku z tym stolice państw będą musiały zagwarantować, że średnia ważona stawek VAT będzie wynosiła co najmniej 12%. Kolejną propozycją jest zmniejszenie kosztów dot. VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają dotyczyć: wprowadzenia uproszczeń dot. rejestracji do celów VAT, obowiązków związanych z fakturowaniem i prowadzeniem rejestrów. Przewidziana jest również możliwość zwolnienia małych przedsiębiorstw zwolnionych z VAT z obowiązków dot. identyfikacji, fakturowania, rachunkowości i deklaracji podatkowych oraz próg obrotów 100 tys. euro, poniżej którego następuje zwolnienie z VAT dla spółek działających w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Projekt przepisów trafi teraz do konsultacji do Parlamentu Europejskiego i do państw członkowskich w Radzie UE do przyjęcia.

 

Źródło:

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Katarzyna Pazera, Anna Ganczarska