Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kiedy gmina może odliczyć podatek VAT od inwestycji turystycznych

11-08-2015

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków na inwestycje turystyczne.

Sprawa dotyczyła gminy, która wystąpiła o interpretację indywidualną w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków na infrastrukturę turystyczną. Z interpretacji wynika, że gmina posiada grunty wokół jeziora. Część z nich dzierżawi prywatnym przedsiębiorcom, a część jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy. Gmina w celu zwiększenia atrakcyjności terenów ogólnodostępnych, dokonała na nich inwestycji. W interpretacji stwierdziła, że wszystkie inwestycje, które wykonała zwiększyły atrakcyjność terenów wokół jeziora, co przełożyło się na wzrost zainteresowania inwestorów i turystów terenami dzierżawionymi.
Organ podatkowy stwierdził, iż wydatki poniesione przez gminę na poprawę infrastruktury terenów ogólnodostępnych nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez gminę, czyli z dzierżawą. W związku z tym uznał, iż gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tego tytułu. Stanowisko takie zostało potwierdzone przez WSA, a następnie przez NSA.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 27 lipca 2015 r., s. C7
Wyrok NSA z 23 lipca 2015 r., o sygnaturze I FSK 1096/14