Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kiedy można skorzystać z prawa do zwolnienia z podatku PIT dochodów ze sprzedaży nieruchomości

17-11-2015

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym oddalił skargę kasacyjną podatniczki dotyczącą prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny, w którym wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie w październiku 2008 r. Sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 5 lat od końca roku, w którym mieszkanie to zostało przez nią kupione. Jednocześnie podatniczka podpisała umowę przedwstępną na zakup nowego mieszkania, z której wynikało, że przeniesienie praw do nieruchomości ma nastąpić najpóźniej do marca 2011 roku. Następnie do umowy przedwstępnej podpisano aneks, który wydłużał okres przekazania prawa własności do nowej nieruchomości do grudnia 2012 r. Cała kwota uzyskana ze sprzedaży starego mieszkania została przeznaczona na wpłatę zadatku na zakup nowego mieszkania.

Podatniczka uznała, że w tej sytuacji może skorzystać ze zwolnienia z podatku PIT dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Ustawa o podatku PIT daje prawo do takiego zwolnienia, jeżeli nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi zakup nowej nieruchomości. Podatniczka uznała, że sprzedaż starego mieszkania oraz podpisanie umowy przedwstępnej i wpłacenie zadatku na nowe mieszkanie, daje jej prawo do skorzystania z tego zwolnienia. Po wpłacie zadatku środki te nie mogły już zostać przeznaczone na inny cel.

Jednak fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem i zażądał zapłaty zaległego podatku. Organ uznał, że prawo do skorzystania z tego zwolnienia przysługuje, gdy w ciągu 2 lat sprzedaży uzyskane środki posłużą na faktyczne pozyskanie prawa własności do nowej nieruchomości.

Podatniczka złożyła skargę kasacyjną najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie NSA zgodził się z fiskusem oraz orzekł, że podatniczka nie miała prawa do skorzystania z tego zwolnienia.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 10-11 listopada 2015 roku, s. C5
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze II FSK 1949/13