Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kiedy podatnik ma prawo zaskarżyć interpretację indywidualną

02-02-2016

Nowe uprawnienia podatnika w kwestii interpretacji indywidualnych za sprawą zmian w ordynacji powodują powstanie wątpliwości co do terminu zaskarżenia interpretacji

Nowelizacja ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku wprowadziła przepis art. 14d § 3, który nadał nowe uprawnienia podatnikom starających się o wydanie interpretacji indywidualnych. Od początku roku wnioskodawcy mogą zwrócić się do organu wydającego interpretacje o udzielenie informacji przez telefon lub e-mail na temat daty wydania i treści interpretacji. W sytuacji, gdy podatnik skorzysta z nowego uprawnienia, a interpretacja nie została jeszcze wydana, nałożony został na organ obowiązek powiadomienia wnioskodawcy o jej treści nazajutrz po jej wydaniu.

Powstaje jednak wątpliwość czy otrzymanie informacji na temat interpretacji przed jej doręczeniem powoduje uruchomienie terminu do zaskarżenia interpretacji. Mowa tutaj o 14-dniowym terminie do wezwania do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z art. 52 § 3 prawa o postepowaniu przed sądami administracyjnymi. Powyższy przepis wskazuje, że omawiany termin liczony jest od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Jednak sama informacja na temat potwierdzenia bądź zanegowania stanowiska podatnika przez organ nie dająca możliwości zapoznania się z treścią samej interpretacji i jej uzasadnieniem nie powinna takiego terminu uruchamiać. W praktyce może okazać się, że przepis który miał wprowadzać nowe uprawnienie dla podatników, w istocie będzie utrudniał kontakt z organem podatkowym, gdyż w niektórych sytuacjach lepiej będzie nie dzwonić, ale czekać na doręczenie interpretacji.


Źródło: Rzeczpospolita 25.01.2016, str. D3