Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kiedy przedsiębiorstwa zajmujące się wypożyczaniem samochodów będą mogły odliczyć cały VAT od wydatków związanych z samochodami

15-12-2015

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał niekorzystny wyrok dla przedsiębiorstw zajmujących się wypożyczaniem samochodów, w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Przedsiębiorstwa zajmujące się wypożyczaniem samochodów będą musiały szczegółowo ewidencjonować trasę samochodów w okresie, gdy nie znajdują się one u klienta. Tylko, gdy będą posiadały taką ewidencję będą mogły odliczyć cały VAT od wydatków na paliwo, czy inne koszty eksploatacji. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć jedynie 50% podatku VAT. Obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dla pojazdów osobowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie wprowadziła nowelizacja ustawy o VAT z 1 kwietnia 2014 roku. Na podstawie prowadzonej ewidencji przedsiębiorca musi wykazać, że posiadany samochód osobowy nie jest wykorzystywany do celów prywatnych przedsiębiorcy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrując skargę na interpretacje indywidualną podtrzymał niekorzystne stanowisko zaprezentowane przez Ministra Finansów. Wskazał, iż w okresie, kiedy samochód nie jest przedmiotem wynajmu, tj. wtedy gdy nie jest u klienta, może być wykorzystywany w różny sposób (również do celów prywatnych), dlatego aby odliczyć 100% VAT, konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Przedsiębiorcy nie zgadzają się z takim stanowiskiem, ponieważ m.in. dojazd do wskazanego przez klienta miejsca, czy dojazd na myjnię jest częścią usługi, za która płacą klienci. Prowadzenie szczegółowej ewidencji wiąże się też z dużymi kosztami administracyjnymi.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 30 listopada 2015, stron C6
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 listopada 2015 roku o sygnaturze III SA/Wa 214/15