Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kiedy zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest wyłączone z VAT?

13-06-2016
Przenoszone składniki materialne i niematerialne mogą stanowić przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, jednak tylko w przypadku, gdy zespół składników jest wyodrębniony funkcjonalnie, organizacyjnie [...]