Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kilometrówka w ogóle nie jest przychodem

27-04-2018

Pewien bank zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, dotyczącej obowiązku poboru zaliczek na PIT od zwrotu kosztów dla pracowników za korzystanie przez nich z prywatnych samochodów do celów służbowych.

 

Pracownicy banku poruszają się własnymi autami w obrębie miejscowości wskazanych w umowie (stąd nie są to podróże służbowe), a za korzystanie z nich mają zawartą z bankiem umowę oraz dostają odpowiednie wynagrodzenie (ilość kilometrów w danym miesiącu x stawka z rozporządzenia dot. kilometrówki).

 

Zdaniem banku wynagrodzenie to nie jest to przychodem ze stosunku pracy. Odmiennego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który  uważał, że jest to przychód i musi zostać opodatkowany. Zwolnienie z podatku dochodowego może nastąpić, kiedy auto używane jest w jazdach lokalnych, a zobowiązanie firmy do ponoszenia kosztów wynika z  przepisów danej ustawy (np. ustawy o Poczcie Polskiej)

 

Według DKIS, bank nie spełnia tych kryteriów, w związku z czym nie może zostać zwolniony. Tego stanowiska nie potwierdził WSA w Warszawie i spór został rozstrzygnięty na korzyść banku. Uznał on, że zwrot kosztów za korzystanie z własnego auta to refundacja, a nie wynagrodzenie za świadczenie pracy. Bank nie jest zobowiązany pobierać zaliczki na PIT.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1393/17

Artykuł na Gazeta Prawna Online

Autorzy: Katarzyna Pazera, Anna Ganczarska